TRANSLATIONS


från engelska, franska, danska, norska, svenska
till
svenska, engelska
 

Ring eller mejla oss:

Elizabeth Ask, Stockholm   070-446 42 89
elizabeth.ask@friland.se
projekt- eller timanställning inom
översättning, språktjänster, internationella frågor m.m.

Anna Söder, Lund   073-502 30 77
anna.soder@friland.se
frilansuppdrag inom översättning & språktjänster